EGG to HUMAN

Hedendaagse kunst

ATELIER

Er wordt vaak aan mij gevraagd waar de inspiratie voor mijn kunstcreaties vandaan komt. Maar eerlijk gezegd kan ik dit niet goed onder woorden brengen. Ik heb wel een grote fascinatie voor het leven zelf. Het leven in het nu, dat ergens vandaan komt en uiteraard ook een toekomst heeft. Elke dag maken we een unieke reis door al zijn schoonheden en grilligheden. Door voortdurend te speuren in mijn atelier, en te onderzoeken en aftasten naar de juiste vormen, kom ik gaandeweg bij de wereld die ik graag uitdruk in beelden.

In 2012 studeerde ik af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tijdens deze bacheloropleiding zette ik al de eerste voorzichtige sporen uit van het werk dat ik nu maak. Zowel de natuur als de mens hadden toen al mijn sterke aantrekkingskracht. Langzaamaan kwam het inzicht dat het mij vooral te doen was om het transformatieproces dat de mens zijn hele leven doormaakt. Ik ging op zoek naar meer informatie hierover en kwam onder anderen uit bij het boek ‘De Larf’ van Midas Dekkers, een bioloog die een fantastisch boek schreef over de metamorfose van een kind. Hoe een kind zich ontwikkelt en zich verhoudt ten opzichte van de natuur en cultuur. Dit boek was voor mij misschien wel de opening naar wat ik op dat moment zocht. Het gaf een stukje inzicht naar iets waar ikzelf blijkbaar naartoe wilde groeien.

Iets later besloot ik om andere personen te gaan interviewen over hoe zij omgingen met hun eigen levenscyclus. Ik stelde vragen zoals:

* Hoe oud bent u?
* Welke leeftijd is volgens u ideaal?
* Zou u eeuwig jong willen blijven?
* Zo ja, waarom?
* Zou u een bepaalde leeftijd over willen doen?
* Welke leeftijd vond u tot nu toe het fijnst?
* Welke leeftijd vond u tot nu toe het vervelendst?

Dilemma’s: Wat kiest u als u moet kiezen?

* Baby zijn of 100 jaar zijn?

* Herinneringen of toekomst?

Om mensen te verleiden om met mij in gesprek te gaan, had ik een nostalgische kinderkoets gekocht. Hierin had ik vervolgens een eigengemaakt zeep-eitje met tekst verstopt gelegd. Na het interview kreeg men een zeep-eitje mee als dank voor het gesprek.

Tijdens het eerste interview viel ik bijna flauw van de zenuwen. Het was best een beetje gek om met de reuze antieke kinderkoets rond te lopen in een stad. Maar tot mijn verrassing sprak het veel mensen aan en waren ze bereid om met mij een gesprek te voeren over de levenscyclus van ons bestaan. Een aantal voorbeelden zijn in de onderstaande afbeeldingen terug te lezen.

Geweldig vond ik dit! En het is dan ook het startsein geweest om mij helemaal vast te bijten in dit onderwerp tot op de dag van vandaag.

Zo is ook EGG to HUMAN ontstaan. Van ei (cel) naar mens. We lopen een heel cyclus door van ei-cel, foetus, kind, adolescent, volwassene, oudere, bejaarde naar uiteindelijk de dood. We komen daarnaast natuurlijk ook ergens vandaan en gaan ergens naartoe transformeren.

Hetty Hurkmans

Wees welkom in mijn atelier! Onder het genot van thee of koffie kijken we en praten we verder over alles wat met kunst verbonden is.