DE OORSPRONG VAN EGG to HUMAN

De mens die voortdurend in beweging is door zijn eigen transformatieproces heeft mijn grote belangstelling. Het 'mens-zijn' met al zijn kwetsbaarheden die horen bij een individueel leven. Vanuit een 'ei'-sprong groeit het uit van een baby tot een dreumes, peuter, kleuter, schoolkind, puber, adolescent, volwassene, oudere, waarna de mens uiteindelijk ook weer sterft.

Het intrigeert me hoe ik mezelf en andere mensen voortduren zie veranderen. Het haar, de huid en de menselijke lichamelijke vorm. Wanneer een baby geboren wordt vinden veel mensen dit geweldig en wonderbaarlijk. Echter na enige tijd is het 'nieuwtje' eraf en moet het kleine wezentje zichzelf zien te redden in de maatschappij. Maar is een nieuwe rimperl ook niet bijzonder te noemen?

Tijdens mijn periode op de kunstacademie besloot ik op pad te gaan en vragen voor te leggen aan andere personen. Hoe keken zij aan tegen het menselijke transformatieproces.

Middels een aantal vragen die als leidraad diende wilde ik een dialoog aangaan over 'het menselijke transformatieproces'. Personen van jong tot oud en met verschillende geslachten en achtergronden heb ik benaderd en de volgende vragen en dilemma's voorgelegd:

1. Wat betekent voor u het ouder worden?
2. Welke leeftijd is volgens u ideaal?
3a. Zou u eeuwig jong willen blijven?
3b. Zo ja, waarom?
4. Zou u een bepaalde leeftijd over willen doen?
5. Welke leeftijd vond u tot nu toe het fijnst?
6. Welke leeftijd vond u tot nu toe het vervelendst?
7. Hoe oud bent u?

De voorgelegde dilemma's waren:

Wat kiest u als u een keuze moet maken uit:
1. Baby zijn of 100 jaar oud zijn?
2. Herinneringen of toekomst?

Om mensen te prikkelen om met mij in gesprek te gaan, besloot ik om een nostalgische kinderkoest in te zetten. In deze kinderkoest lag een zijdekussen met een zeep-ei erop. Dit zeep-ei heeft de naam EGG to HUMAN gekregen en was verpakt als een product. Het fungeerde als dank oftewel een 'free gift' voor de geïnterviewde mensen.

De naam EGG to HUMAN is gaandeweg ontstaan tijdens dit proces. Voor mij staat de titel symbool voor 'ei naar mens'. Ieder individu start tenslotte uit een ei (-sprong) en groeit uit naar een volwaardig mens.

Na de ervaringen met de geïnterviewde mensen ben ik vooral gaan inzien dat het menselijke transformatieproces ervaren wordt aan de hand van herinneringen en een toekomstbeeld. Herinneringen waar men waarde aan hecht en die men koestert, maar ook die momenten die men eigenlijk liever wil vergeten. En dan de toekomst, de spanning, wat gaat er komen, ondanks de onzekerheden die hiermee gepaard gaan.
We lijken veel meer te hechten aan het verleden en het heden, iets waar ikzelf nooit bij stil had gestaan. Ik legde zelf in eerste instantie vooral de link naar hoe we omgaan met de verandering van onszelf in haar en huid, maar het zit hem voornamelijk in de gedachte en de beleving van deze elementen; veel minder in de verpakking.
Een vrouw zei: ‘de omgeving kijkt naar je uiterlijk en zij reageren hierop.’ Als individu is men echter vaak bezig met het innerlijke, de beleving van het ouder worden op zichzelf. En dit lijken vooral de momenten te zijn die er toe doen, zoals een belangrijke gebeurtenis die in de gedachte blijft.

Mede door dit onder onderzoek* is het voor mij een startsein geworden om mij definitief bezig te houden met het boeiende onderwerp van het ‘mens-zijn’. Herinneringen, toekomst en innerlijke vormen tracht ik steeds te transformeren in een eigentijds beeld.

EGG to HUMAN
Hetty Hurkmans

© 2021 Hetty Hurkmans Tekst en beelden. Alle rechten voorbehouden.

 

*Dit onderzoek is géén wetenschappelijk onderzoek, maar een onderzoek om eigen antwoorden te vinden in mijn interesse voor het transformatieproces van de mens.